NG0Z

Episode 489 – John Rusciano – NG0Z John Rusciano, NG0Z, knew that eventually living in an HOA would meet...